ochrona kapitału spekulacyjnego na lokatach bankowych

Najważniejsze narzędzia inwestora indywidualnego

  • Posted on: 19 March 2019
  • By: admin

Inwestowanie wiąże się z wieloma wyrzeczeniami finansowymi, a także czasowymi, ponieważ każdy inwestor indywidualny musi obserwować wybrany rynek/rynki w zależności od preferencji. Jakie narzędzia sprawdzają się najlepiej na drodze do niezależności ekonomicznej?