analiza banku

Jak uzyskać zdolność kredytową dla kredytu hipotecznego?

  • Posted on: 21 May 2019
  • By: admin

Przed udzieleniem kredytu każdy bank dokonuje dokładnej analizy zdolności kredytowej klienta. Dopiero wynik tej analizy pozwala ocenić jaką ofertę otrzyma potencjalny kredytobiorca. Przeprowadzana analiza ma upewnić bank, że klient odda pożyczoną kwotę razem z odsetkami. Obowiązek przeprowadzenia takiej analizy nakładają na banki przepisy prawa bankowego.