Jak bardzo popularne są kredyty gotówkowe ?

  • Posted on: 10 September 2015
  • By: admin

Kredyty gotówkowe to dopiero temat, który w ostatnim czasie robi zamieszanie. Jest wysoka frekwencja zainteresowania, powody są naprawdę różnorodne. Aktualnie można zdobyć dodatkowe środki finansowe i ta propozycja kusi. Jasne, przed podjęciem decyzji trzeba pierw zapoznać się z tematem. Jest to przede wszystkim pożyczka, dług, który wcześniej czy też później należy wyregulować. Bez wątpienia kredyty gotówkowe są dla dojrzałych osób, nie chodzi tu o wiek a nastawienia do pieniądza.

Działalność banków na rynkach finansowych

  • Posted on: 15 August 2015
  • By: admin

Gospodarstwa domowe deponują w bankach także oszczędności, które lokują na rachunkach terminowych. Pozwala to bankom na to, by część ich kredytów j miała charakter długoterminowy. Tradycyjnym rodzajem działalności banków jest przeprowadzanie transakcji na rynku walutowym, które dealerzy zawierają na zlecenie klientów i na rachunek swych banków. Z punktu widzenia rynków finansowych ważną rolą banków jest to, że oferują innym instytucjom linie kredytowe, które są wykorzystywane do finansowania operacji krótkoterminowych.

Pages