Działalność banków na rynkach finansowych

  • Posted on: 15 August 2015
  • By: admin

Gospodarstwa domowe deponują w bankach także oszczędności, które lokują na rachunkach terminowych. Pozwala to bankom na to, by część ich kredytów j miała charakter długoterminowy. Tradycyjnym rodzajem działalności banków jest przeprowadzanie transakcji na rynku walutowym, które dealerzy zawierają na zlecenie klientów i na rachunek swych banków. Z punktu widzenia rynków finansowych ważną rolą banków jest to, że oferują innym instytucjom linie kredytowe, które są wykorzystywane do finansowania operacji krótkoterminowych.

Pages