Najważniejsze narzędzia inwestora indywidualnego

  • Posted on: 19 March 2019
  • By: admin

Inwestowanie wiąże się z wieloma wyrzeczeniami finansowymi, a także czasowymi, ponieważ każdy inwestor indywidualny musi obserwować wybrany rynek/rynki w zależności od preferencji. Jakie narzędzia sprawdzają się najlepiej na drodze do niezależności ekonomicznej?

Inwestowanie, a oszczędzanie zgodnie z wahaniami cyklu koniunkturalnego

Ostatni kryzys finansowy pokazał, że w praktyce nie ma bezpiecznych rynków, a każda bańka spekulacyjna prędzej, czy później pęknie w oparach desperacji. Inwestor indywidualny nie może zatem pozwolić sobie na rezygnację z całkowicie bezpiecznych narzędzi oszczędnościowych, chociażby lokat bankowych. Należy je zachować w celu cyklicznego przenoszenia zysków z rynku kapitałowego (docelowo). Podstawowe narzędzia inwestora indywidualnego to programy do analizy technicznej, a także sprawozdania finansowe spółek, raporty branżowe, specjalistyczne opracowania (grunt analizy fundamentalnej, która skupia się na faktycznej wartości wewnętrznej spółek, sektorów gospodarki). Połączenie inwestowania, a także oszczędzania na lokatach bankowych to popularna struktura. Niektóre banki tworzą również lokaty strukturyzowane, ale nasycone niepotrzebnymi opłatami manipulacyjnymi. Lokaty strukturyzowane opierają się najczęściej na funduszach inwestycyjnych powiązanych bezpośrednio z bankiem, a to już kiepska perspektywa. Wystarczy ocenić średnią zyskowność funduszy inwestycyjnych, aby dojść do podobnego wniosku.

Analiza techniczna oraz fundamentalna

Większość rachunków maklerskich (bezpłatnych) posiada moduły do analizy technicznej, jednak od inwestora indywidualnego zależy, czy obierze krótko, średnio, długoterminowy styl gry. Akurat długoterminowy styl spekulacyjny przy inwestycjach nie zawsze charakteryzuje się maksymalnym bezpieczeństwem ze względu na ruchy cyklu koniunkturalnego. Po okresie wzrostów zawsze zdarzają się okresy spadków, korekty (teoria cyklu). Najlepsze rozwiązanie to przeniesienie całego wypracowanego kapitału w najwyższym punkcie hossy na lokaty bankowe, czekanie na kryzys, a później powrót do inwestowania w totalnym dołku, przełomowym punkcie kryzysu. Lokaty bankowe to nie jedyna alternatywa dla inwestora. Możesz uwzględnić również indywidualne konto emerytalne (nieopodatkowane pod warunkiem utrzymania kwoty do osiągnięcia wieku emerytalnego). Lokata bankowa dla inwestorów indywidualnych ze stosunkowo większym portfelem opłaca się znacząco. Im więcej pieniędzy, tym naturalnie większe oprocentowanie (kategoria klientów premium), a także szansa wypracowania długoterminowej progresji.

Potwierdzenie trendu ochrony kapitału na lokacie bankowej

Kolejne wartościowe narzędzie inwestycyjne to raporty okresowe z Narodowego Banku Polskiego oceniające sytuację gospodarki krajowej w odniesieniu do struktur międzynarodowych. Inwestor indywidualny powinien śledzić również wahania walutowe, politykę największych mocarstw, trendy energetyczne i związane z nowoczesnymi technologiami. Oczywiście należy również uwzględnić rynek nieruchomości, ponieważ to na nim dochodzi głównie do sporych korekt, czy praktyk spekulacyjnych. Rynek kryptowalut pokazuje najlepiej, że wskazany w artykule sposób ochrony kapitału spekulacyjnego na lokatach bankowych działa, a żadnej instrument nie rośnie bez końca. Wykrycie momentu odejścia z danego rynku, także pod kątem psychologicznym to właściwie punkt kluczowy budowania długoterminowych zysków.