Kryzys, a kredytowanie potrzeb społeczeństwa

  • Posted on: 30 October 2017
  • By: admin

Kryzys ekonomiczny raz na kilka lat to norma w międzynarodowej gospodarce. Większość kryzysów ekonomicznych charakteryzuje się korelacją z rynkiem kredytowym, a także z poziomem stóp procentowych. Jak kredytowanie potrzeb społeczeństwa odnosi się do czynników występowania kryzysów ekonomicznych? Oto krótki przewodnik po zagadnieniu.

Przy bardzo niskich stopach procentowych naturalnie opłaca się kredytowanie potrzeb gospodarstwa domowego, a nie oszczędzanie, bo w takich warunkach lokata bankowa nie daje praktycznie żadnych zysków po porównaniu do wskaźnika inflacji. Niskie stopy procentowe to narzędzie stabilizujące gospodarkę, najczęściej właśnie po wystąpieniu dużego kryzysu ekonomicznego. Dzięki niskim stopom procentowym gospodarka przyśpiesza w konsumpcji. Jeżeli nie opłaca się oszczędzać lepiej wydawać i to najlepiej z dodatkowym kredytem, bo jest po prostu tani. Niskie stopy procentowe w końcu przechodzą w wysokie, bo w gospodarce postępują procesy inflacyjne. Przy wysokiej inflacji bank centralny musi podnosić stopy procentowe, aby schładzać gospodarkę i ograniczać dostęp do kredytu. Widać wyraźnie, że kryzys ekonomiczny to pewien proces powiązany ze wzbudzeniem i stopniowym ograniczeniem polityki kredytowej w gospodarce światowej. Wszystkie banki centralne na świecie mają dużą zgodność w zakresie optymalizacji stóp procentowych. Stąd kryzys w Stanach Zjednoczonych szybko przenosi się do Europy i innych części świata. Życie na kredyt jest opłacalne, ale najczęściej na krótko. Przy wysokich stopach procentowych rosną raty wszystkich kredytów, nawet gotówkowych, hipotecznych, pożyczek samochodowych. Przy ostatnim kryzysie finansowym taki wzrost rat spowodował ogromny spadek cen na rynku nieruchomości, bo po prostu każdy kredytobiorca tracił wskazany majątek.

Kredyt to oczywiście dobre narzędzie pod warunkiem właściwego przydzielania kapitału. Jeżeli udziela się kredytów osobom bez zdolności kredytowej, jak to miało miejsce w ostatnim kryzysie ekonomicznym konsekwencje widać po kilku latach na praktycznie całym świecie. Racjonalne podejście do optymalizacji stóp procentowych jest konieczne, aby zapobiegać lub raczej opóźniać powstanie kryzysów ekonomicznych.