Na jaki kredyt może liczyć klient banku?

  • Posted on: 24 August 2017
  • By: admin

Każdy bank posiada swoje procedury przyznawania kredytów. Bank musi ocenić zdolność kredytową klienta w sposób właściwy. Informację przetwarza zazwyczaj analityk finansowy. Z tych powodów ocena zdolności kredytowej konkretnego klienta może być różna w kilku bankach.

Z tego powodu nawet odrzucenie w jednym banku nie przekreśla całkowicie szans na otrzymanie kredytu w innym banku. Zdolność kredytowa to bardzo istotny czynnik, który ma wpływ na otrzymanie kredytu w banku. Zdolność ta określa możliwości wskazanej osoby do spłaty zaciągniętego kredytu razem z odsetkami w określonym w umowie terminie.

Ważne jest, aby poznać parametry wchodzące w skład zdolności kredytowej obliczanej przez banki. Na pewno pomoże to przygotować się do złożenia odpowiedniego wniosku w wybranym banku. Na zdolność kredytową wpływają przede wszystkim osiągane dochody potencjalnego kredytobiorcy. Oczywiście istotne jest także to skąd uzyskujemy dochody(najlepiej z umowy na czas nieokreślony). Doceniany jest również staż pracy, który wskazuje na to czy łatwo stracimy pracę. Bank do dochodów nie wlicza dochodów osiąganych „ na czarno”(z których nie odprowadza się podatków).

Wytyczne w sprawie oceny zdolności kredytowej wyznacza KNF(

Komisja Nadzoru Finansowego). Z ogólnych wytycznych wynika, że rata nie może być większa niż 50% dochodów osiąganych w danym miesiącu. Do innych parametrów mających wpływ na zdolność kredytową należą wiek głównego kredytobiorcy, okres spłaty, o który się ubiegamy, wysokość wkładu własnego, wysokość oprocentowania produktu finansowego, o który wnioskujemy. Pozytywnie może wpłynąć wcześniejsze korzystanie z produktów bankowych. Na zdolność kredytową ma także wpływ liczba osób w gospodarstwie domowym kredytobiorcy(im więcej tym gorzej).

Istotny jest także posiadany majątek oraz pozytywna historia w BIK(czy regulujemy zobowiązania na czas). Dolność kredytową podniesie spłacenie pożyczek i kart kredytowych. Istnieje także możliwość dołączenia współkredytobiorcy, który swoimi dochodami podniesie zdolność kredytową głównego kredytobiorcy. Podsumowując czynnikami mającymi wpływ na naszą zdolność to spłata wszystkich wcześniejszych zobowiązań, zamknięcie posiadanych kart kredytowych i debetów, wydłużenie okresu kredytowania, dołączenie współkredytobiorcy, pozytywna historia kredytowa czy umowa o pracę na czas nieokreślony.

Znając parametry można samodzielnie obliczyć własną zdolność kredytową i możliwości w banku. Poza tym każdy bank ma bardziej lub mniej restrykcyjne procedury, co sprawia, że warto popytać o możliwości w kilku różnych instytucjach lub w banku, którego jesteśmy klientem i można liczyć na bardziej przychylne potraktowanie. Warto zadbać o pozytywną historię kredytową, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy będziemy potrzebować dodatkowej gotówki. Przede wszystkim warto przeanalizować czy kredyt i w jakiej wysokości jest nam potrzebny i czy damy radę go spłacić.